กําหนดการในกิจกรรม "กินจุ กินไว ลุ้นไปฮอกไกโด" ครั้งที่ 1

วันที่ 19 มกราคม 2561

เวลา
7.00 – 9.00 น. 
- ลงทะเบียนผู้ร่วมแข่งขัน

9.30 น. 
- ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติบริเวณหน้างาน

10.00 น. 
- การแสดงเปิดงาน โดยเด็กหญิง พีชอนงค์  เพชรเครือ

10.15 น. 
- กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมกิจกรรม
- ผู้จัดการ (ตัวแทน) กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรม

10.30 น. 
- เริ่มจัดกิจกรรมการแข่งขัน

11.00 น. 
- ประกาศผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

11.15 น. 
- มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้มีเกียรติ และผู้ชนะการแข่งขันในรอบแรก

11.30 น. 
- ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตขนมจีบด้วยเครื่องจักร

12.00 น.
- ร่วมรับประทานอาหาร


โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น