กระบี่ติ่มซำร่วมสนับสนุน กระบี่เซฟตี้ ครั้งที่ 20 ปี 2562 วิทยุรวมการเฉพาะกิจ กระบี่ซฟตี้ปีที่ 11


กระบี่ติ่มซำร่วมสนับสนุนภารกิจชาวสื่อท้องถิ่น "กระบี่เซฟตี้ ครั้งที่ 20 ปี 2562 วิทยุรวมการเฉพาะกิจ กระบี่ซฟตี้ปีที่ 11" สวัสดีปีใหม่ 2562 สุขใจ "เมืองสีเขียว เที่ยวปลอดภัย" ภารกิจชาวสื่อท้องถิ่นทุกแขนง ร่วมแรงร่วมใจรณรงค์ลดอุบัติเหตุในข่วงเทศกาลปีใหม่
โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น