วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมเพื่อสังคม : หมอชวนเดิน, วิ่งการกุศลของโรงเรียนเทศบาล 4 และวันเด็ก


กระบี่ติ่มซำร่วมสนับสนุนของว่างซาลาเปา ในโครงการต่างๆ อาทิ หมอชวนเดินเป็นจำนวน 500 ใบ, วิ่งการกุศลของโรงเรียนเทศบาล 4 เป็นจำนวน 300 ใบ และวันเด็ก0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น