กิจกรรมเพื่อสังคม : หมอชวนเดิน, วิ่งการกุศลของโรงเรียนเทศบาล 4 และวันเด็ก


กระบี่ติ่มซำร่วมสนับสนุนของว่างซาลาเปา ในโครงการต่างๆ อาทิ หมอชวนเดินเป็นจำนวน 500 ใบ, วิ่งการกุศลของโรงเรียนเทศบาล 4 เป็นจำนวน 300 ใบ และวันเด็กโพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น