รางวัล - ร้านกระบี่ติ่มซำเป็นร้านอาหารดีเด่นที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมกระบี่ ปลอดบุหรี่

กระบี่ติ่มซำ นอกจากเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามากมายแล้ว ก็เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ภารครัฐและเอกชนในการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ของกระบี่ติ่มซำได้เป็นอย่างดี

- ร้านกระบี่ติ่มซำเป็นร้านอาหารดีเด่นที่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมกระบี่ ปลอดบุหรี่โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น