ตารางการแข่งขันกิจกรรม "กินจุ กินไว ลุ้นไปฮอกไกโด/เชียงใหม่"

วันที่ 19 ม.ค. 2562
สาย A ครั้งที่ 1 
ผู้สมัครหมายเลข 1 - 20 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 1 - 20 หญิง

วันที่ 9 ก.พ. 2562
สาย A ครั้งที่ 2 
ผู้สมัครหมายเลข 21 - 40 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 21 - 40 หญิง

วันที่ 2 มี.ค. 2562
สาย A ครั้งที่ 3 
ผู้สมัครหมายเลข 41 - 60 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 41 - 60 หญิง

วันที่ 23 มี.ค. 2562
สาย A ครั้งที่ 4 
ผู้สมัครหมายเลข 61 - 80 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 61 - 80 หญิง

วันที่ 20 เม.ย. 2562
สาย A ครั้งที่ 5
ผู้สมัครหมายเลข 81 - 100 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 81 - 100 หญิง

วันที่ 11 พ.ค. 2562
สาย B ครั้งที่ 6
ผู้สมัครหมายเลข 100 - 120 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 100 - 120 หญิง

วันที่ 1 มิ.ย. 2562
สาย B ครั้งที่ 7
ผู้สมัครหมายเลข 121 - 140 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 121 - 140 หญิง

วันที่ 22 มิ.ย. 2562
สาย B ครั้งที่ 8
ผู้สมัครหมายเลข 141 - 160 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 141 - 160 หญิง

วันที่ 13 ก.ค. 2562
สาย B ครั้งที่ 9
ผู้สมัครหมายเลข 161 - 180 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 161 - 180 หญิง

วันที่ 3 ส.ค. 2562
สาย B ครั้งที่ 10
ผู้สมัครหมายเลข 181 - 200 ชาย
ผู้สมัครหมายเลข 181 - 200 หญิง

วันที่ 8 ก.ย. 2562
รอบชิงชนะเลิศ


โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น