เย็น (冷饮)


- ชาเย็น (冰茶) ราคา 25 บาท
- เนสกาแฟเย็น (冰雀巢咖啡) ราคา 25 บาท
- โอวัลตินเย็น (冰阿华田) ราคา 25 บาท
- ชาดำเย็น (冰红茶) ราคา 25 บาท
- โอเลี้ยง (冰黑咖啡) ราคา 25 บาท

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น