กฎและกติกาในการแข่งขันกินขนมจีบ


1. แข่งรอบละ 10 ท่าน สลับชาย/หญิง
2. จับฉลากนั่งหมายเลข 1 - 10
3. การกินให้ใช้ช้อนหรือซ้อม ห้ามใช้มือหยิบขนมจีบเข้าปาก
4. ผู้แข่งขันท่านใดมีปัญหาไม่สามารถแข่งขันต่อได้ให้ยกมือขึ้น ถือว่าคุณสละสิทธิ์ในการแข่งขันครั้งนี้
5. ถ้าผู้แข่งขันอาเจียนหรือคายออกมาและกระทำการใดๆ ที่ส่อทุจริตจะถูกปรับแพ้ในการแข่งขั้นครั้งนี้
6. ผู้แข่งขันห้ามออกจากสนามแข่งขันจนกว่าการแข่งขันจะสิ้นสุด
7. มีขนมจีบเพิ่มให้เมื่อผู้แข่งขันทานหมดก่อนเวลา
8. เมื่อสัญญาณหมดเวลาดังขึ้นให้ผู้แข่งขันลุกขึ้นทันที ห้ามมีขนมจีบในมือ
9. กรรมการจะมีการแจ้งจำนวนขนมจีบที่ผู้แข่งขันทานได้ในเวลา 5 นาทีในทุกรอบ
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ในการแข่งขันครั้งนี้เราจะคัดผู้ชนะ 2 ท่าน คือ ผู้ชาย 1 ท่าน ผู้หญิง 1 ท่าน โดยนับจากจำนวนขนมจีบที่ผู้แข่งขันทาน ท่านใดท่านได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ โดยแยกประเภทชาย/หญิง
12. ในกรณีที่ผู้แข่งขันท่านใดทานได้มากที่สุดจำนวนเท่ากันเกิน 1 ท่าน เราถือให้เป็นผู้ชนะและเข้าสู่รอบชิงขนะเลิศทั้งหมด

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น