วิธีการแข่งขัน "กินจุ กินไว ลุ้นไปฮอกไกโด/เชียงใหม่"

วิธีการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันมีเวลา 5 นาที ในการกินขนมจีบ ผู้แข่งขันท่านใดทานได้มากที่สุด คือผู้ชนะ นับจํานวนเป็นเข่งที่ท่านทาน (ขนมจีบ 2 ชิ้น/เข่ง)

กติกาการแข่งขัน
1. แยกประเภท ชาย / หญิง
2. อายุ 16 ปี ขึ้นไป
3. สัญชาติไทย
4. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน

กติกาการรับรางวัล
- รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
- ผู้รับรางวัล ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง

รายละเอียดรางวัล
- รางวัลที่ 1 ทริปตะลุยหิมะฮอกไกโด จํานวน 4 รางวัล
รางวัลที่ 2 ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กระบี่ - เชียงใหม่ พร้อมที่พัก 1 คืน จำนวน 4 รางวัล
- รางวัลที่ 3 ตั๋วทานฟรีติ่มซําบุฟเฟต์ 5 ครั้ง พร้อมที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว 1 คืน (ภายใน 3 เดือน ที่ร้านกระบี่ติ่มซํา ไสไทย) จํานวน 4 รางวัลโพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น