น้ำสมุนไพร (草药饮料)


- น้ำเก๊กฮวย (菊花茶) ราคา 30 บาท
- น้ำใบเตย (香兰汁) ราคา 30 บาท
- น้ำตระไคร้ (香茅汁) ราคา 30 บาท
- น้ำมะตูม (木橘汁) ราคา 30 บาท

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น