การให้กับสังคม -กระบี่ติ่มซำเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน


นายชุมพล  อมตวิยานยท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ ในนามตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าอุตรกิจมอบเกียรติบัตรให้ "ร้านกระบี่ติ่มซำ" ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนและจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ซึ่งในใบเกียรติคุณระบุไว้ว่า "ร้านกระบี่ติ่มซำ" เป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคพัดลม 1 ตัว มูล 1,200 บาท ลงชื่อ นายนิพนธ์  ตันติ์วิสุทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอุตรกิจ


โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น