ติดต่อร้าน


กระบี่ติ่มซำ สาขา 1 เยื้องโรงพยาบาลกระบี่
 

298/7 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 075-623-127


กระบี่ติ่มซำ สาขา 2 เยื้องวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 

19 ถ.วัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 075-600-799

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น